อากาศสะอาดปลอดภัยมากขึ้นด้วย Airdog X5™ ด้วย TPA® Technology ใน Airdog X5 สิทธิบัตรหนึ่งเดียวในโลก จาก Airdog Air Expert Silicon Valley USA ฟอกอากาศสะอาด ได้ทั้งห้องอย่างเต็มพื้นที่ 65 ตร.ม. ปลอดภัยจากเชื้อต่างๆได้ถึง 99.99%