e-3x เครื่องผลิตน้ำ Electrolyzed น้ำยาฆ่าเชื้อจาก “ธรรมชาติ” ใช้เพียงน้ำเปล่าเท่านั้น ปลอดภัยสุดๆตามกฎหมายมาตรฐานน้ำของประเทศญี่ปุ่น (Japanese Water Supply Act) เพียง 5 นาที ก็จะได้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ในการฆ่าเชื้อโรค, เชื้อไวรัส, เชื้อแบคทีเรียต่างๆ ได้ถึง 99.99 %