Plant-based Protein

Plant-based diet คือ การรับประทานพืชเป็นหลักในรูปแบบใกล้เคียงกับธรรมชาติ

ทานอาหารหลักคงสารอาหารครบถ้วนเหมือนเดิมแต่เป็นพืชล้วน ทดแทนเนื้อสัตว์ด้วยโปรตีนจากพืช การทาน Plant-nased นอกจากจะดีต่อโลกแล้ว ยังดีต่อเลือดและสุขภาพลำไส้อีกด้วย