เสริมภูมิคุ้มกันจากภายใน

เสริมการป้องกันอีกขั้น ด้วยการดูแลจากภายในเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด Chivit-D by SCG รวบรวมวิตตามิน แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำเป็น มีช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย