ครัว พื้นที่แห่งการดูแลใส่ใจ

ห้องครัว อีกหนึ่งพื้นที่สำคัญในการใส่ใจตัวเอง และคนที่คุณรัก ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบอาหารให้สดสะอาด การจัดเก็บให้ไม่ปนเปื้อนและคงความสดยาวนาน ไปจนถึงเรื่องการดูแลความสะอาด ทั้งในพื้นที่ละเอียดอ่อนอย่างภายในตู้เย็นที่มักถูกละเลย พื้นที่ Counter เตรียมอาหาร อ่างล้างจาน ท่อน้ำที่มักเป็นจุดต้นเหตุของสัตว์รบกวนต่างๆ ไปจนถึงพื้นผิวโดยรวมของห้องครัวที่ต้องการความสะอาดปลอดเชื้อ แต่ก็ไร้ซึ่งสารเคมีอันตราย

อาหาร "Clean" วัตถุดิบสะอาดก่อนปรุง

ปลอดสาร ปลอดเชื้อ ปลอดพยาธิ และสดใหม่ คือผักผลไม้และเนื้อสัตว์ในฝันของผู้บริโภค เราจึงคัดเลือกนวัตกรรมการล้างวัตถุดิบปรุงอาหารที่มั่นใจได้ว่าสารปนเปื้อนและจุลชีพก่อโรคทั้งหลายจะลดน้อยลง

วัตถุดิบสดใหม่ คงคุณค่าได้นาน

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุผักผลไม้ เนื้อสัตว์ ให้คงคุณค่าทางโภชนาการได้นานขึ้น เพื่อประโยชน์ของทุกคนในครอบครัว โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตู้เย็นสะอาด เรื่องง่ายใกล้ตัว ช่วยลดความเสี่ยงป่วยเรื้อรัง

ผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสุขอนามัยในพื้นที่จัดเก็บอาหาร นั่นคือตู้เย็นที่ทำงานหนักตลอด 24 ชม. ซึ่งควรปลอดจากเชื้อโรค และกลิ่นเหม็น ทั้งจุดที่สัมผัสกับอาหาร และในส่วนประกอบโดยรอบที่อาจส่งผลมาถึงคุณภาพอาหารได้

ลดสัตว์รบกวน ในครัว และพื้นที่ทานอาหาร

น้ำยาและเครื่องไล่สัตว์รบกวน ช่วยกำหนดขอบเขตไม่ให้สัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจนำพาเชื้อโรค เข้าในบริเวณพื้นที่ประกอบและรับประทานอาหารของครอบครัว

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวในห้องครัว พื้น ท่อซิงค์ ท๊อปครัว และเตาปรุงอาหาร

คัดสรรเฉพาะน้ำยาและวิธีการที่ไม่มีสารตกค้าง แนวทางธรรมชาติ ที่ได้ผลที่พิสูจน์ได้จริง