กลิ่นตู้เสื้อผ้า ใต้ซิงค์ ห้องอับ

กำจัดกลิ่นในตู้อับ กลิ่นเหม็นแมลงสาบใต้อ่างล้างจาน ด้วยเทคโนโลยีจุลินทรีย์มีชีวิตที่สามารถดักจับโมเลกุลกลิ่นได้ หรือใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการเผาถ่านไม้ไผ่ที่มีรู้พรุนสูง ดูดซับกลิ่นได้ยาวนานกว่าถ่านทั่วไป สลับใช้กับถุงหอมหินภูเขาไป ปล่อยกลิ่น Aroma ผ่อนคลาย

กลิ่นตู้เย็น

กำจัดกลิ่นกับข้าวหมักหมมในตู้เย็น ด้วยเทคโนโลยีจุลินทรีย์มีชีวิตที่สามารถดักจับโมเลกุลกลิ่นได้ หรือใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการเผาถ่านไม้ไผ่ที่มีรู้พรุนสูง ดูดซับกลิ่นได้ยาวนานกว่าถ่านทั่วไป

กลิ่นห้องน้ำ ชักโครก ท่อเดรน

เติมหย่อนน้ำหรือลูกบอลจุลินทรีย์สายพัทธุ์พิเศษสม่ำเสมอ เพื่อระงับกลิ่นที่ต้นตอ และเสริมกลิ่นหอมในอากาศด้วยสารสกัดจากธรรมชาติในรูปแบบถุงหอม หรือ Spray ที่มีผลยืนยันการลดเชื้อโรคในอากาศได้จริง

กลิ่นอ่างล้างจาน บ่อดัก บ่อบำบัด

Microbiota สายพันธุ์เฉพาะที่ถูกสร้างมาเพื่อย่อยกินไขมันของเสีย ลดการเจริญของเชื้ออื่นที่สร้างกลิ่นเหม็นรบกวน

กลิ่นฝังในผ้าม่าน โซฟา

ลดกลิ่นที่ฝังในเนื้อผ้า ด้วยน้ำยา Spray สูตร Natural ที่มีฤทธิ์กำจัดเชื้อโรคต้นตอของกลิ่นได้ และยังให้กลิ่นหอมแบบ Home Spa ถ้ายังไม่สะใจพอ ก็ใช้เครื่อง Spot Cleaner ไปเลย ถอนคราบต้นเหตุออกให้หมด

คุณต้องการให้เราช่วยดูแลในเรื่อง