วิธีการคืนสินค้า / รับเงินคืน สำหรับร้าน Chivit-D by SCG สาขาสีลม เอจ

เงื่อนไขการเปลี่ยน-คืน

 • ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน-คืนสินค้าเฉพาะที่ร้านค้าสาขาที่ซื้อเท่านั้น
 • สามารถเปลี่ยน/คืนภายใน 14 วัน นับจากวันที่รับสินค้า (การเปลี่ยนคืนต้องนำใบเสร็จมาด้วยทุกครั้ง) หากไม่มีสินค้าจะมีการแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือยกเลิกการซื้อ
 • การซื้อด้วยใบรับเงินมัดจำ/ใบลดหนี้ คูปองและ Voucher ไม่รับเปลี่ยนและคืนทุกกรณี

เงื่อนไขสินค้าที่สามารถเปลี่ยน-คืน เป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์ ใบรับประกัน คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า (สินค้านั้นจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน/ไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า)
 • สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 • สินค้าที่ใช้งานไม่ได้อันมีสาเหตุจากความบกพร่องในการผลิต
 • สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
 • จัดส่งสินค้าไม่ตรงกับเอกสารสั่งซื้อหรือไม่ตรงกับโปรโมชั่นให้กับลูกค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์งดรับการเปลี่ยน-คืนสินค้า สำหรับสินค้าประเภท สินค้าตัวโชว์ สินค้าลดล้างสต๊อค สินค้าที่สั่งเป็นกรณีพิเศษ สินค้าจัดรายการ สินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการเปิดแล้ว สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน
 • สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
 • สินค้ากลุ่มเสื้อผ้า สุขภาพและความงาม อุปกรณ์กีฬา
 • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ และส่วนลดไม่สามารถขอคืนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การอนุมัติและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกกรณีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • สินค้าสามารถคืนเป็นเงินสด/บัตรเครดิตได้ภายในวันที่ซื้อเท่านั้นกรณีจ่ายแบบโอนเงิน ด้วย QR Code กรณีต่างธนาคาร
  จะมีระยะเวลา โอนเงินคืน 7-14 วันตามวันทำการ
 • การคืนข้ามวัน : จะคืนเป็นรูปแบบใบรับเงินมัดจำ/ใบลดหนี้
 • เงื่อนไขการคืนเงินขอสงวนสิทธิ์เป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด