ไม่ว่าจะเป็น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ก็สามารถกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ถึง 60 ตารางเมตร ด้วยระบบการกรองและฆ่าเชื้อถึง 4 ชั้น ได้แก่ Pre-filter, แผ่นกรอง HEPA H13, Active Oxygen Generator และ NCCO Reactor ซึ่งทำให้ช่วยขจัดมลพิษได้อย่างต่อเนื่อง เติมอากาศบริสุทธิ์ให้คุณและครอบครัว