วิธีการคืนสินค้า / รับเงินคืน

 

 1. ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งความต้องการคืนสินค้าผ่านช่องทาง
  a. โทรศัพท์ : 062-182-3366
  b. Line : @chivitdbyscg
  c. E-mail : [email protected]
 2. ลูกค้าแจ้งสาเหตุในการคืนสินค้า
  a. สินค้าที่ได้รับไม่สมบูรณ์ (ขาดบางชิ้นส่วน หรือ ได้ไม่ครบตามที่สั่งซื้อ)
  b. สินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เช่น ผิดขนาด, ผิดรุ่น , ผิดสี, ผิดสินค้า
  c. สินค้าที่ได้รับอยู่ในสภาพชำรุด บกพร่อง ไม่สามารถใช้งานได้
  d. อื่นๆ
 3. สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า สุขภาพ ความงาม อุปกรณ์กีฬา งดรับเปลี่ยน-คืน
 4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลการรับคืนสินค้ากลับทาง E-mail / เบอร์โทรศัพท์ ที่ลูกค้าแจ้งไว้
 5. ลูกค้าส่งสินค้าคืนบริษัท โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการส่งคืนสินค้า

สถานที่จัดส่งคืนสินค้า

ตามแต่ชนิดสินค้า โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่