สินค้าผู้สูงอายุ

commode_1628058603447
SHOWER CHAIR & COMMODE

เก้าอี้อาบน้ำและเก้าอี้ขับถ่าย

เก้าอี้อาบน้ำและเก้าอี้ขับถ่าย
wheelchair_1628062269528
WHEELCHAIR & ROLLATOR

รถเข็นนั่งและรถเข็นช่วยเดิน

รถเข็นนั่งและรถเข็นช่วยเดิน
bed_1628062269487
BED & MATTRESS

เตียงไฟฟ้าและที่นอน

เตียงไฟฟ้าและที่นอน
health-monitoring_1628062269511
HEALTH MONITORING DEVICE

อุปกรณ์ตรวจสุขภาพ

อุปกรณ์ตรวจสุขภาพ
walker_1628605382763
CANE & WALKER

อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน

อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน
bed-cushion_1628605382682
BED CUSHION (BEDSORE)

หมอนจัดท่านอน

หมอนจัดท่านอน
seat-cushion_1628605382706
SEAT CUSHION

เบาะรองนั่งเก้าอี้และรถเข็น

เบาะรองนั่งเก้าอี้และรถเข็น
transit_1628605382725
TRANSFER AID

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วย

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วย