Healthy Gut & Detox

ฟื้นฟูระบบทางเดินอาหารด้วยการปรับสมดุลจุลชีพในลำไส้

ทั้งการเติมจุลินทรีย์ตัวดี (Probiotics) การรับประทานเส้นใยคาร์โบไฮเดรตสายสั้นที่เป็นอาหารโดยตรงของจุลินทรีย์เหล่านี้ (Prebiotics) รวมถึง Post biotics ที่เป็นเศษซากของเหล่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้เราดูดซึมไปใช้งานได้ด้วย

นอกจากนั้นก็ควรต้องปรับสภาพแวดล้อมในลำไส้ให้เอื้อต่อการเติบโตของน้องๆจุลชีพที่เป็นมิตรกับร่างกายเรา ด้วย Electrolyte จากเกลือธรรมชาติ ที่มีส่วนช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ตัวร้าย