Sleep Support

นอนหลับดีมีคุณภาพเป็นหัวใจของสุขภาพที่ดี

พันธกิจหลักของการนอนหลับคือ ให้สมองและร่างกายได้พักผ่อน จัดระเบียบความทรงจำให้ฝังแน่น ปรับสมดุลฮอร์โมน เพิ่มภูมิคุ้มกันห่างไกลจากโรค กำจัดของเสียในสมอง ระบบการเผาผลาญและการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ กุญแจสำคัญของศาสตร์ชะลอวัยอยู่ที่การนอนหลับที่ดีนี่เอง เพราะเมื่อนอนหลับดี วงจรชีวิตตามนาฬิกาชีวภาพก็จะดีตามไปด้วย