หลักการคำนวณพื้นที่ต่อสมาชิกที่อยู่อาศัยในห้อง

Air Purifier Selection

หากต้องการพื้นที่อย่างน้อยประมาณ 5 ตร.ม. สำหรับผู้อยู่อาศัยในห้อง 1 ท่าน เพื่อให้เว้นระยะห่างกันแบบเหมาะสม โดยห้องมีขนาด 50 ตร.ม. (ประมาณ 7 ม. x 7 ม.) ให้นำ 5 ไปหาร ก็จะได้ 10 นั่นหมายความว่าห้องของเราไม่ควรมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องไปรวมตัวกันเกิน 10 ท่าน (ถ้ามากกว่านั้นจะทำให้พื้นที่ต่อหัวน้อยกว่า 5 ตร.ม.)
*เป็นการคำนวณเพื่อประมาณในเบื้องต้นเท่านั้น

หากคำนวณแล้วมีพื้นที่ต่อหัวน้อยกว่า 5 ตร.ม. ต้องทำอย่างไร?

Air Purifier Selection

สามารถเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศสำหรับห้อง 50 ตร.ม. ขึ้นไปตั้งแต่ 1 เครื่องได้ เพื่อไม่ให้เครื่องฟอกอากาศเครื่องใดเครื่องนึงทำงานหนักจนเกินไป แต่ถ้าห้องนั้นจำเป็นที่จะต้องมีคนเข้าไปใช้มากกว่า 10 ท่าน แนะนำให้ตั้งเครื่องฟอกอากาศเพิ่มอีก 1 จุดในห้อง เพื่อให้อากาศที่ถูกกรองแล้วกระจายให้ผู้ใช้งานภายในห้องได้อย่างทั่วถึง

Air Purifier Selection

หากรู้หลักการข้างต้น จากนี้ไปเราก็จะสามารถเลือกเครื่องฟอกอากาศได้ตรงกับการใช้งาน และเหมาะสมกับจำนวนสมาชิกที่อยู่อาศัยภายในบ้านกันแล้วค่ะ