ขั้นตอนการขอลบข้อมูลสมาชิก

 1. แจ้งความ ประสงค์ใน การใช้สิทธิ์ มาที่ช่องทาง
  • Line Official Account : @chivitdbyscg
  • Facebook page : https://m.me/chivitdbyscg
  • email : [email protected]
 2. ร้านค้า ตรวจสอบและ ยืนยันข้อมูลผู้ ร้องขอ
 3. ตรวจสอบสิทธิ์ใน การ ร้องขอและ พิจารณา ดำเนินการ
 4. อนุมัติและดำเนินการ หรือยกเลิกตามคำร้องลูกค้าภายใน 7 วันทำการ
 5. ทางร้านแจ้งผลการดำเนินกทารกลับแค่ผู้ร้องขอ