สุขอนามัยส่วนตัว

Chivit-D by SCG ส่งเสริมให้แต่ละท่านดูแลตนเองและครอบครัวให้ดี พร้อมแล้วถึงหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผู้อื่น ได้แก่ การเสริมภูมิคุ้มกันให้สมาชิกในครอบครัว และการเอาใจใส่ในการปกป้องตนในวิถีชีวิตนอกบ้าน ลดความเสี่ยงการรับโรค และลดโอกาสการแพร่กระจายสู่ผู้อื่น

เสริมภูมิคุ้มกันจากภายใน

เสริมการป้องกันอีกขั้น ด้วยการดูแลจากภายในเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด Chivit-D by SCG รวบรวมวิตตามิน แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำเป็น มีช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย

ดูสินค้าเพิ่มเติม